Počet návštěv od r.1998:
Kontaktní údaje:
lecitel.ivan@gmail.com
(doplňující informace
tlačítko "Další kontakty")
Datum poslední úpravy:
11/2011
Webovský pocítadlo

léčitel Ivan Gellner - léčení na dálku
Můj nestandardní přístup (nejen)
k léčitelství...
Moje přednáška z IX/1999 na Mezinárodním sympóziu alternativní medicíny v Bratislavě
Závěrem ...

Nejen v souvislosti s rakovinou, ale zcela obecně nepřijímám jako téma hovoru s nemocným smrt. Nevěřím na předpovědi smrti z důvodu nemoci - myslím předpovědi psychotronické apod. Smrt je přece pouze konec umírání a - optimisticky řečeno - umíráme od okamžiku, kdy jsme se narodili, neboť co vzniklo, musí zaniknout. Říkám nemocným, že nevím, kdy zemřou, ale udělám vše pro to, aby zemřeli až tehdy, kdy to bude nezbytné a kdy selžou všechny metody oddálení smrti. I předpovězená smrt se dá zneplatnit, jsme-li schopni svým uměním zasáhnout výše, než odkud přišla předpověď. Vše je pouze otázka umění a schopností. Ctím jednu starou magickou definici, která zní: "Všechno jde, když víme jak." A bylo-li mi dáno vědět "jak", potom to mám využívat. Nesouhlasím s tím, že i když to někdo umí, nemá to dělat. Já tvrdím, že každý je povinen dávat své schopnosti k dispozici druhým a ten, kdo něco umí, to umí proto, aby to používal. Věřím, že každý, kdo si vybral z toho velkého množství léčitelů a technik právě mě, potom byl ke mně přiveden právě pro to, co umím a já jsem povinen dát mu své schopnosti k dispozici.

Pochopení neomezenosti mimosmyslových možností mě přivedlo k tomu, že používám pouze dva výrazy - "umím, neumím". A každé "neumím" mě deprimuje a nutí znovu a znovu se vracet k významu klasického výroku: "Učit se, učit se, učit se." Učit se žít bez emocí. Učit se nevytvářet představy o tom, že něco nějak je a neuvádět těmito představami druhé v omyl. Učit se hledat a nacházet a nalezené předávat dál. Učit se nezavazet druhým a být jim ku prospěchu.

Ivan Gellner v.r.                                                           
Přepis mé přednášky:

1. Trochu o sobě
2. Ještě trochu o sobě
3. Je nemoc poučením?
4. Nestandardní přístup k léčení
5. Jak vidím vývoj chronických nemocí
6. Hodnocení průběhu léčení
7. Závěrem

Pozn. V textu je použito slovo "psychotronická diagnostika" jako souhrnný název pro všechny druhy a typy bezpřístrojové diagnostiky